ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Από τους εσωτερικούς ζεστούς χώρους.
Αλλά και την καταπράσινη αυλή όπου δεσπόζει η τεράστια μουριά